Häst

Veterinär Kamal

Ring: 070-76 44 995

 

 

Djur Klinik i Råcksta centrum

 

Min målsättning är att ge dina djur den bästa djurvården

Häst

 

Häst

 

På fält kan jag göra behandlingar och åtgärder :

 

1- vaccinationer

2- Hälsokolntroll

3- Avlivning