Häst

Veterinär Kamal

 070-76 44 995


Häst


Häst


På fält kan jag göra behandlingar och åtgärder :


1- vaccinationer

2- Hälsokolntroll

3- Avlivning