Häst

Veterinär Kamal

070-76 44 995

 

Häst

 

Häst

 

På fält kan jag göra behandlingar och åtgärder :

 

1- vaccinationer

2- Hälsokolntroll

3- Avlivning